Karl Lagerfeld over bont

23 02 2009

Tegenwoordig kunnen we er niet meer omheen, ze gooien ons de met bont beklede anorexiamodellen rond de oren. We kunnen er niet naast kijken. Waarom doen ze dit? Om het te verkopen neem ik aan, het is een industrie zoals een ander (hoewel?). Deze industrie en degene die bont dragen zijn verantwoordelijk voor de noodeloze en vaak erg gruwelijke praktijken die met bont gepaard gaan (hoe graag bont fashionista’s het ook ontkennen).

Zouden er eigenlijke degelijke argumenten te zijn om op grote schaal dieren te kweken voor een bontjas of bontkraagje? Ik heb daar ten zeerste mijn twijfels over. Waarom vraagt u zich misschien af…

Wel, neem nu de verdediging van het gebruik van bont door designer Karl Lagerfeld. Volgens hem is de kwestie van bont dragen niets meer of minder dan een kinderachtige discussie. Voor zover zijn betoog… Dat was erg overtuigend moet ik zeggen. Laten me nu met zijn allen bont kopen en alle dieren de schedel inslaan. Laat menselijkheid, empathie, ethiek en moraal maar voor wat ze zijn! Of misschien toch maar liever niet. Laten we de uitspraken van Karl Lagerfeld eens kort onder de loep nemen: krantenartikel

Wat zegt Karl Lagerfeld nu zoal over de bont industrie:

The Chanel supremo said it was “childish” to even discuss the issue of wearing fur in a world where eating meat was normal.

Om te beginnen: opiniepeilingen in België tonen aan dat de overgrote meerderheid tegen bont is…deze mensen zijn allemaal kinderachtig? Dat noem ik al geen serieuze reactie (ik denk dat dit vanzelfsprekend is).

Het is niet omdat mensen vlees eten dat ze ook voor bont moeten zijn. Het ene onderwerp is niet noodzakelijk verbonden met het andere. Ik ben zelf vegetariër, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kan erkennen dat er een wezenlijk verschil is tussen voeding en een beetje ‘fur trim’.

Neem nu bijvoorbeeld veganisten (eten geen eieren, kaas, vlees, vis,…)…Deze mensen krijgen een bepaalde vitamine (B12) niet binnen omdat ze geen dierlijke producten eten en moeten daarom B12 pillen nemen. Moet je pillen nemen omdat je geen bontjas draagt?

Sommige mensen zijn allergisch voor soja, sommige mensen zijn… Kortom: voeding is niet hetzelfde.

Het kweken van dieren voor bont is ook wezenlijk verschillend van andere praktijken. Vossen bijvoorbeeld zijn gewoon wilde dieren die in een kooi worden gehouden. Deze dieren zijn niet aangepast aan een leven bij de mens, want ze zijn niet gedomesticeerd. Dat kan ik wel zeggen van een kip. Verder heb ik bijvoorbeeld nog nooit vossen of nertsen met een vrije uitloop gezien. Dit heb ik wel gezien met kippen. Op het vlak van welzijn is er dus ook een duidelijk verschil.

Om dan nog maar te zwijgen over de kromme logica ‘an sich’ van een dergelijke redenering: als vlees goed is, dan wil dit ook zeggen dat bont goed is. Dus als vlees eten goed is, wil dit dan zeggen dat stierenvechten ook goed is (het zijn ten slotte ook maar beesten?). Wat dan van hondengevechten organiseren? Zo kunnen we nog een tijdje verdergaan.

Een gelijkaardige kromme redenering:

Doctors have criticised the use of size zero models, saying it has contributed to a rise in eating disorders among girls who feel pressured to conform to this idea of beauty.

But he said: “In France there are, I think, less than one per cent of people who are too skinny.

“There are nearly 30 per cent of young people who are too fat. So let’s take care of the zillions of the too fat before we talk about the percentage that’s left.”

Dat modellen tot anorexia gedreven worden door de mode-industrie is niet van belang. We moeten eerst kijken naar de mensen die zogenaamd te dik zijn. Dus we moeten het andere probleem (dat misschien zelfs veel erger is?) volledig negeren? Is dit dan ook kinderachtig? Als ik de redenering van Karl Lagerfeld over bont volg, kom ik tot de conclusie van wel. Mensen hoeven zich hierover geen zorgen te maken?

Iets lijkt toch niet te kloppen met dat soort redeneringen.

But he defended the practice, saying there was “an industry who lives from that”.

De vraag of iets ethisch is of niet, staat niet gelijk aan het feit of er iemand geld mee kan verdienen. In china verdienen ze ook geld met het levend villen van katten, dat wil daarom niet zeggen dat dit ethisch is of dat dit nu moet worden goedgekeurd. Dat soort gedachtengangen rammelen langs alle kanten.

Terecht kwam dan ook protest over deze uitspraken:

A spokesman for the support group Beating Eating Disorders said Lagerfeld’s comments on size zero models were “a very sad reflection” on attitudes within the fashion industry.

Een reactie van de dierenrechtenorganisatie PETA:

“Lagerfeld’s childish refusal to acknowledge the needless suffering behind every piece of fur and listen to public opinion means that he is being overtaken in the style stakes by an increasing number of designers who believe that cruelty has no place in fashion.”

Ik kan deze reacties alleen maar bijtreden. Ik kan spijtig genoeg alleen maar vaststellen dat deze uitspraken inderdaad een triestige weergave zijn van de attitudes binnen de modewereld. Deze attitudes zijn niet alleen nefast voor mensen, maar ook voor dieren.

Advertenties
Trappen voor bont humaan?

20 02 2009

Bonthandelaars durven wel vaker beweren dat er ethisch niets mis is met het vangen van dieren in het wild voor bont. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Tegenwoordig proberen ze hun imago op te poetsen door (dis)informatie te verspreiden over hun zogenaamde ethische standaarden. Ik zal mij in deze post beperken tot het geven van enkele beelden en informatie uit de Canadianencyclopedia. Zeker van deze laatste bron kan moeilijk gezegd worden dat het ‘pro-dierenrechten’ is, dus ik neem aan dat je ervanuit kan gaan dat het een neutrale bron is. Het geeft ook een evenwichtig beeld. Bekijk de beelden en lees het artikel, en bepaal dan zelf eens of dit werkelijk aanvaardbaar is voor een onnodig luxeproduct.

Enkele quotes:

Opmerking: Ik plaats ook enige quotes betreffende de financiële aspecten, aangezien dit vaak wordt overdreven door de bonthandelaren.

Canadian wild fur represents a small percentage of total worldwide fur sales. The major fur-producing trapping province is Ontario, followed in descending order by Alberta, Québec, Manitoba, Saskatchewan, BC, NWT, NB, NS, the Yukon, Nfld and PEI.

While the annual income of some trappers is at least $20 000 gross, the Canadian average is around $700 gross, and about $350 net.

Many trappers hold full- or part-time jobs and engage in trapping in off-duty hours and at weekends.

Traps are for holding (eg, foot snare, leg-hold, box), or killing (eg, deadfall, neck snare, Conibear, submarine trap). Box holding traps are cumbersome to transport and may cause stress, but they are normally noninjurious. Some species caught in a leg-hold may bite off a limb or limbs (“wring-off”) to escape – unless the trap has a “stop-loss” device. As of 1986 steel-toothed, leg-hold traps were still manufactured in the US but are banned in BC, Alberta, Ontario and NS.

The neck snare may slowly choke the animal to death, as it struggles to escape, or catch around other parts of the body – it can cause gross injuries and protracted suffering. The Conibear trap may not kill quickly if the animal enters it incorrectly or if the closing impact is insufficient. If traps are not visited regularly, animals may suffer from exposure, stress, thirst, starvation, gangrene and predation. Only BC, Ontario, Alberta, NB and PEI require visitation every one to 3 days. To avoid bullet holes in the pelt, a trapper dispatches an animal by clubbing its head, by using a snare on a handle to choke it, or by stamping on its chest.

The attempt of the pro-fur lobby to “discredit” those who express moral positions in defence of animals is illustrative of the friction generated between the conflicting groups.

Bron

Ik weet niet wat jij er van vindt, maar zo ethisch en humaan lijkt mij dat toch allemaal niet. Is dit werkelijk te verantwoorden?

WWF is geen voorstander van canadese zeehondenjacht

14 02 2009

Het staat buiten kijf dat de Canadese zeehondenjacht een omstreden thema is. Ik denk dat je wel op mars moet leven, als je dat nog niet doorhad. Bonthandelaars doen er dan ook blijkbaar alles aan om deze massaslachting op het ijs als legitiem af te schilderen. En van wat ik kan vaststellen, deinzen deze mensen dus werkelijk voor niets terug. Sommige gaan zelfs zo ver dat ze laten uitschijnen dat het Wereld Natuurfonds een voorstander is van dergelijke praktijken. Dat gaat nota bene wel erg ver!

Ik heb dan ook de moeite gedaan om het officiële standpunt van het Wereld Natuur Fonds op te zoeken. De quotes zullen voor zich spreken:

WWF is geen voorstander van de commerciële zeehondenjacht in Canada.

WWF is akkoord met dierenrechtenorganisaties dat deze praktijken ten zeerste tegen de borst stuiten. WWF wil dan ook de beweringen weerleggen dat het een voorstander zou zijn van een grootschalige commerciële exploitatie van deze zeehonden.

WWF erkent het belang van dierenwelzijnsorganisaties en hun acties tegen het dierenleed in dit gebied. Complementair aan hun werk concentreert WWF zich op zijn eigen missie: de bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving.

WWF is daarbij uitermate kritisch als het gaat om het schijnargument, dat soms door de visserij-industrie wordt gehanteerd, als zouden de zeehonden teveel vis eten en de aantallen daarom naar beneden moeten.

De volgende keer als u een voorstander van de Canadese zeehondenjacht hoort beweren dat het WWF voorstander zou zijn van dergelijke praktijken weet u dus wat te antwoorden.

kwaliteitslabel bont

11 02 2009

Enige tijd geleden schreef ik een post over een docu omtrent bont, waar ik niet bepaald tevreden over was. U kan het hier nog eens lezen: klik

Blijkbaar was ik niet als enige ontevreden over deze reportage. Anti-dierenrechtenorganisatie BROK is hier blijkbaar ook niet over te spreken…weliswaar omwille van andere redenen.

In de vorige post stelde ik reeds, op de beurs maken ze geen uitzondering op basis van waar het bont vandaan komt. Ze kijken alleen maar naar de ‘kwaliteit’ van de pelzen. Dat zei de bonthandelaar in kwestie zelf letterlijk in de reportage. Volgens BROK kan dit echter niet, aangezien er een quality label bestaat dat de herkomst van bont zou garanderen.

Aldus de BROK site: link

En wat is er gebeurd met de opnames op de pelsveiling bij Kopenhagen Fur? Sedert eind 2006 worden de vellen op de veilingen niet meer gemengd maar in twee groepen verdeeld: deze uit regio’s waar normen zijn rond dierenwelzijn en deze waar er geen zijn. De eerste groep krijgt een Origine Assured label en is er garantie van herkomst van de vellen. ( http://www.originassured.co.uk/ ) Deze cruciale informatie werd niet vermeld in deze documentaire die dateert van 2008. Wellicht werd er deze informatie uit het interview ‘weggeknipt’ bij het monteren… en hebben we te maken met een anti-bont film verpakt als documentaire.

Ik heb de website die werd aangegeven bezocht en stelde mij hier direct enkele vragen bij. Uiteindelijk is dit hele ‘initiatief’ opgezet door de bonthandel. In hoeverre is zo een label dan eigenlijk werkelijk betrouwbaar?

Wat mij ook direct opvalt in de post van BROK is dat dit label wordt gegeven aan bont afkomstig van landen waar er normen zijn rond dierenwelzijn. Eerst en vooral, welke normen? Hoe streng of hoe zwak zijn die normen en is er enig controleorgaan die er op toeziet? Hoe gaat dit in zijn werk en hoe wordt alles georganiseerd? Ik vind hiet weinig tot geen bevredigende informatie over.

Voor zover ik mij herinner zijn normen ook niet hetzelfde als wetten, een wet is afdwingbaar. Ik dacht dat dit niet hetzelfde is met ‘normen’. Ik lees verder op de website van het zogenaamde ‘origine assured label’ het volgende:

These auction houses have agreed to use the OA™ mark in their sales catalogues to identify farmed and wild skins that come from a country where established national or local regulations or standards governing fur production are in force.

Hier wordt er letterlijk gesproken over: nationale of lokale wetten OF standaarden. Een standaard die is opgesteld is echter al iets heel anders dan een nationale wet (bijvoorbeeld een dierenwelzijnswet). Een standaard heeft ook niet dezelfde functie als een wet, dit laatste heeft een meer afdwingend karakter. Een standaard niet…

Op dit moment zie ik nog steeds niet in hoe een consument er zeker van kan zijn waar dit bont vandaan komt.

Als ik verder lees op de site kom ik dit tegen:

for farmed fur: an EU country as it is bound by EU animal welfare and slaughter directives; any European country which is implementing the Council of Europe recommendation concerning fur animals via national legislation or a code of practice and Canada and USA, where farmers operate under provincial or state laws and established codes of practice.

Een “code of practice”: dus ik kan er vanuit gaan dat ze het hier hebben over richlijnen die waar de bontindustrie (zogenaamd) naar streeft in een bepaald land. Dat is al iets heel anders dan een wet, en ook hier geen specificaties over welke normen, codes of aan welke voorwaarden dit nu juist moeten voldoen. Er wordt gewoon los gelinkt naar andere sites of algemene wetteksten worden gewoon vermeld.

Even verder zien we ook dit staan:

any country which has a regulated and controlled harvest of permitted seal species.

En inderdaad, bij de landen dit dit label hebben gekregen staat inderdaad Canada

Ook zeehondenbont krijgt – van wat ik hieruit kan opmaken – een kwaliteitslabel. Volledig diervriendelijk dus, geen vuiltje aan de lucht (ja, dat is mijn ietwat ironische en sarcastische zelf die naar boven komt).

Volledig ethisch?

Ik denk dus wel dat ik mijzelf terecht vragen stel bij hoe de bonthandel zichzelf even gaat ‘reguleren’.

Er wordt nota bene zelfs gelinkt vanop deze site naar de vijf vrijheden van de farm animal welfare council: link

Ik vraag mij af in hoeverre een gemiddelde bontkwekerij voldoet aan de standaarden die naar voor worden geschoven door het FWAC. Ik denk dan ook dat ik hier in de toekomst nog enige posts aan zal wijden…

NOTA: voortaan zal ik alle posts over bont zowel publiceren op mijn dierenbevrijdingsblog die handelt over alles wat met dierenbevrijding en dierenrechten te maken heeft en op mijn ‘neen tegen bont’ weblog die specifiek handelt over bont en ethiek. Mijn andere weblog: dierenbevrijding en dierenrechten

Kattenbont verboden

30 11 2007

Op 26 November was het eindelijk zover. Er is een Europees verbod op katten – en hondenbont en andere producten van deze dieren goedgekeurd door de Europese Raad van landbouwministers. Het verbod gaat van kracht op 31 december 2008. En als brave dierenactivist die de bontindustrie met argusogen volgt, moest ik hier toch een berichtje over neerschrijven. En het werd tijd ook, het was hier al enige tijd stil.

Het verbod op katten – en hondenbont komt er in navolging van het Belgisch verbod in verband met katten – en hondenbont. Er is dus toch nog iets om trots op te zijn in België. De politici hebben hun werk goed gedaan! (deze keer toch…) Had dit verbod er niet geweest in België, dan zou er op Europees vlak misschien nooit iets ondernomen zijn tegen de wrede praktijken die zich hoofdzakelijk in China, maar ook in andere Aziatische landen afspelen. Iedereen kent wel de beelden van katten of honden die in vreselijke omstandigheden worden gehouden en vaak een pijnlijke dood wacht. In China is er dan ook geen dierenwelzijnswetgeving, dus zijn de dieren volledig overgeleverd aan de wreedheid van de mens. De beelden spreken dan ook voor zich:

Beelden Sky News

Katten in hun kooien, wachtend op het einde

Hier is duidelijk te zien hoe gezelschapdieren gestolen worden voor hun bont Dit toont ook mooi aan dat in het Verre Oosten absoluut niet iedereen het de normaalste zaak van de wereld vindt om deze dieren om te brengen. Laat staan door ze levend te villen. Voor veel Aziaten kan dit ook niet.

De beelden spreken voor zich, en er zijn nog veel meer bewijzen in omloop. Het net staat er vol van. Maar het is geen aanrader om ze te bekijken. Met al dit beeldmateriaal zou je toch denken dat iedereen wel beseft hoe ernstig de situatie is betreffende dierenwelzijn. Maar neen, bepaalde individuen en groeperingen blijven maar roepen langs de zijlijn dat het allemaal niet zo erg is. Sommige durven zelfs te insinueren dat al deze beelden vervalst zijn. (Steven Spielberg zal ze wel gemaakt hebben neem ik aan?)

Neem nu dit ‘grappige’ clipje dat te vinden is op de anti-dierenrechten site BROK:

Dollar farming

Mooi gemaakt, maar dat is het dan ook. Blijkbaar vinden bepaalde mensen er niet beter op dan te insinueren dat dierenactivisten zelf dieren doodmartelen om ‘rijk’ te worden. Vreemd, het grote geld zit nochtans in het verhandelen van bont. Heb ik mijn roeping gemist? Ik denk het niet… Als je niet op de bal kunt spelen, dan maar op de persoon…Dat is de gedachte die hier spontaan bij mij te binnen schiet. Aan u – de lezer – om te raden waarom ik dit denk. Maar het heeft misschien wel iets te maken met de kracht van de argumenten.

Maar wat verwacht je dan ook van deze criticasters van de wet op katten – en hondenbont. Hier is een leuke quote, het is namelijk belangrijk om te weten hoe ze ‘redeneren’:

Bonthandelaars die nog dergelijke vellen of jassen hebben, of verkopers van popjes van honden en katten gemaakt in China uit echt bont van honden en katten zullen een illegale stock hebben zodra het wetsonwerp wet wordt. Minister Verwilghen (VLD) bevestigde dat er geen overgangsmaatregelen voorzien worden voor zij die nog iets bezit in honden- of kattenbont. Dit wijst erop dat hij wel weet dat deze markt in België niet bestaat. Een gedroomd stemmenkanon, iedereen kontent, niemand gekwetst, geen kosten!

Niewsbrief Brok november 2006

Vreemd…

Ik herinner me verklaringen van bonthandelaars enige tijd geleden, waar ze zich verzetten tegen het verbod. Blijkbaar hebben ze nog ‘overschotten’ van katten – en hondenbont van twintig jaar terug, aangezien dit toen wel acceptabel zou zijn geweest. Vreemd, een stock die twintig jaar blijft liggen? Begrijpen wie begrijpen kan neem ik aan. Om nog maar te zwijgen over het sociaal aanvaardbaar zijn van kattenbont twintig jaar terug. Eens zien, we zijn nu 2007. Ik trek hier twintig jaar vanaf en we zijn het jaar 1987. Ik herinner me niet veel kattenslachtingen voor bont moet ik zeggen. Als iemand anders zich wel iets herinnerd, post gerust een commentaar! Is er nu Chinees bont in België of bont van kattenslachtingen een goede twintig jaar terug, toen dit ‘wel acceptabel’ was? Volgens Skynews komt kattenbont wel degelijk Europa binnen. Het zou me dan ook helemaal niet verbazen dat het zijn weg vindt naar Belgische winkels.

Meer over dit onderwerp:

GAIA artikel over het verbod

Martin Callanan, Europees Parlementariër

Pelsland en hun bekende ‘bontliefhebbers’?

5 10 2007

Vandaag ben ik weer eens in mijn pen gekropen. Na het doornemen van de website pelsland.be kon ik het toch niet laten om mijn kritische mening eens te laten botvieren op het wereld wijde web!:p

Zoals u misschien wel weet showt Pelsland graag op hun site met ‘bekende mensen’ die bont dragen. Je kan hun lijst die ze met zoveel trots presenteren hier vinden

Wat me al direct opvalt bij het doornemen van deze lijst: Charlize Theron. Het is de mensen van Pelsland misschien niet opgevallen tijdens hun extensieve research maar…

Vreemd genoeg is ze een dierenactivist. En nog beter, Charlize Theron is vegetariër voor zover ik mij herinner. Wat nog beter is:
Charlize Theron dogs the fur trade

Op naar hun volgende zogenaamde bontliefhebber, namelijk Pink. Ook wel beter gekend als Alicia Moore. En wat weten we van haar? Dit: Anti-bont campagne

I rest my case!

Op naar de volgende: Britney Spears. Ja, dit is een echt rolmodel! Een betere aansporing om mensen bont te doen kopen bestaat er niet. Uitstekende reclame. Veel drugs, negatieve publiciteit en afkickcentra. En als kersje op de taart half naakt staan ronddansen op een podium en afgaan op de VMA’s.

It’s britney bitch! Juist ja…

Snoop Dogg is blijkbaar ook een trots lid van de bontdragers gang. Enfin, hij is dan ook wel gewend aan het concept ‘gangs’ zou je zo gaan denken als je zijn biografie leest op wikipedia
Drugs, wapens en veel vrouwen. Wordt ook duidelijk als je zijn ‘hoogwaardige’ clips bekijkt gevuld met half naakte vrouwen,bontjassen en nog meer van dat fraais.

Verder zien we ook nog leuke aanwinsten zoals Naomi Campbell die niet kan beslissen of ze nu wel voor of tegen bont is. En naar verluidt nogal losse handjes heeft en wel eens durft kloppen op het personeel. Hoe leuk toch… Of Jennifer Lopez waar ik beter een afzonderlijke blogpost rond zou schrijven.

Het is u wel duidelijk dat ik zo nog een eindje kan doorgaan. Paris Hilton bijvoorbeeld wordt ook vermeld terwijl ze naar verluidt de bontindustrie recent heeft afgezworen en dit soort van ‘kleding’ nooit meer wil dragen.

Chinese bonthandel

29 09 2007

Zoals ik in mijn laatste post beloofd had, kom ik nu even terug op de opmerkingen die werden gemaakt op slimbontje betreffende de beelden die circuleren van de Chinese bonthandel. Het hoeft u als lezer niet te verbazen dat ik niet zomaar slik wat ze schrijven en kritisch kijk naar hun uitleg.

Er leven in China ca. 1,3 miljard mensen en steeds meer daarvan kunnen zich bont veroorloven (al is het maar een randje aan een anorak of een muts). Iemand die, zelfs in China, op enige serieuze schaal een bontfarm zou uitbaten, zal de dieren echt niet openbaar en op een tergend gruwelijke manier slachten. Al is het maar omdat dit totaal inefficiënt en gevaarlijk is. Beeldt u eens in welke felle reacties dieren die men levend vilt – terecht – zullen hebben ten aanzien van de persoon die dat probeert. Dat dit in China überhaupt nog gebeurt, al is het op kleine schaal, is erg betreurenswaardig.

Of het nu inefficiënt is, of gevaarlijk kan best zijn. Maar het is uiteraard daarom niet dat het verkeerd is. Het is gewoon wreed en onethisch. Wat die felle reacties betreft: dat kunnen we inderdaad zien op de beelden. En er zijn veel beelden van, als er veel verschillende beelden bestaan is het geen uitzonderlijk geval meer.

En uiteraard moeten we ons beter voelen met de statement dat dit bont bedoelt is voor de binnenlandse markt van China. Waarna we op het einde van het artikel doodleuk kunnen lezen dat als het toch wordt geïmporteerd in België, het alleen aan goedkope jassen zou hangen. Vreemd, ik wist niet dat België behoorde tot de binnenlandse markt van China.

Ik zou nog veel meer kunnen schrijven over de Chinese bonthandel en er weet ik hoeveel sites bij sleuren, maar ik zal mij beperken tot het posten van enkele van deze ‘uitzonderingen’.

Blijkbaar rijden ze zelfs met de katten en honden door de straten Zo low profile en uitzonderlijk lijkt het me toch niet op het eerste zicht. Is uiteraard maar mijn eigen mening.

Big business in China

Ik zal in de nabije toekomst dieper ingaan op de Chinese bonthandel en hoe het nu zit met kattenbont, hondenbont, chinees bont dat hier op de markt komt en de zogenaamde dierenwelzijnsnormen die in China bestaan. Wel, eigenlijk hebben ze niet eens een echte dierenwelzijnswetgeving dus het zal niet veel voorstellen. En mensenrechten zijn daar blijkbaar ook niet belangrijk in het Verre Oosten. Het zal iedereen wel duidelijk zijn dat er veel te zeggen valt over de Chinese bonthandel.